Przedszkole Nr 140 " Pod Platanem" we Wrocławiu

 

Nawigacja

O przedszkolu

Profil przedszkola

 

 

 

Placówka otwarta jest w godzinach 06:30 - 17:00.

Organem prowadzącym jest -
Gmina Wrocław.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.

 Dyrektor przedszkola przyjmuje interesantów po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu spotkania.

           tel: 71 7986768 wew. 101          

 adres mailowy - sekretariat.p140wroclawskaedukacja.pl

 

 

 

W przedszkolu działają trzy oddziały ( 74 miejsca ) :

- dzieci 3-4 letnich

- dzieci 4-5 letnich

- dzieci 5-6 letnich

 

Nasze przedszkole dba o swoich wychowanków:

 • Jesteśmy po to, aby wprowadzić dziecko w otaczające go środowisko bliższe i dalsze oraz pomóc mu się w nim odnaleźć.

 • Wspomagamy i ukierunkowujemy indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi – w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

 • Inspirujemy rozwój aktywności twórczej dzieci poprzez stosowanie atrakcyjnych metod pracy.

 • Pielęgnujemy nasze przedszkolne tradycje.

 • Mamy swoje logo i hymn.

 • Wspieramy rodzinę w działaniach wychowawczych.

 • Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną otwartą na dziecko i jego potrzeby.

 • Zmierzamy do tego, aby mały człowiek wyrósł na aktywnego, świadomego swoich praw i obowiązków mieszkańca Ziemi.

 • Zapewniamy przestrzeganie Konwencji o Prawach Dziecka.

 • Zapewniamy bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu – placówka jest zamykana po przyprowadzeniu wychowanków, teren jest ogrodzony i zabezpieczony.

 •       Oferujemy trzy posiłki, które są zawsze smaczne, świeże, zdrowe i estetycznie podane.

 •      Mamy też piękny i bezpieczny zielony ogród.

 

 


NASZE PRZEDSZKOLE OFERUJE DZIECIOM BOGATY WACHLARZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

Bezpłatne:

 • gimnastykę ogólnorozwojową
 • ćwiczenia logopedyczne
 • naukę religii
 • naukę języka angielskiego

 

Opłacane przez rodziców:

 • koncerty muzyczne
 • spektakle teatralne, widowiska

 

PONADTO ORGANIZUJE:

 • festyny rodzinne
 • przedszkolne imprezy i uroczystości organizowane na terenie placówki
 • wyjazdy na „zielone przedszkole”
 • wycieczki w ciekawe miejsca

Placówka uczestniczy od lat we Wrocławskiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Realizuje program działań prozdrowotnych, dzieci objęte są bezpłatnymi badaniami różnych lekarzy specjalistów.

  Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 5

przy ul. Czajkowskiego.

Psycholog wspomaga nauczycielki w diagnozowaniu wiedzy i umiejętności dzieci.

Dzieci z wadami wymowy objęte są opieką logopedy.

 

           

 

 

 

Przez cały rok bierzemy udział w różnych zewnętrznych akcjach, projektach i programach.

Sami również tworzymy i organizujemy w  naszym przedszkolu różne programy i  projekty między innymi: 

"Przedszkolak Małym Europejczykiem","W krainie platana",  "Afryka dzika - dawno odkryta", "Dzieci Świata", "Amazonia - zielone płuca ziemi", "Jestem zuch - zdrowo jem i ćwiczę za dwóch", "Spacerkiem po Wrocławiu", "Przygody żaby Kum Kum", "Wesołe Przedszkole", "Przedszkolaki nauczamy gdy czytamy".